Hướng dẫn active office 365

Cách cài đặt word, excel 365 chi tiết và hướng dẫn active office 365 thành công 100%, đây là mẹo sử dụng bản quyền miễn phí khá đơn giản

Giới thiệu Office 365

Hướng dẫn active office 365
Hướng dẫn active office 365

Microsoft offfice là một bộ phần mềm bao gồm word, excel …. Nếu blog nói về phần mềm office thì có nhiều bạn chưa hình dung nhưng nhắc đến word thì ai cũng biết. Bởi vì nó là 1 phần mềm tin học cơ bản nhất.

Office 365 là một phiên bản mới. Ở thời điểm hiện tại, đây là phiên bản mới nhất. Trước đây, em thường chỉ sử dụng word 2007. Bởi vì nó khá nhẹ và có đây đủ tính năng cần thiết. Dạo gần đây, em đã thay đổi suy nghĩ và quyết định tìm hiểu phiên bản mới. Sau một thời gian tìm tòi, học hỏi, em cũng đã cài đặt thành công phiên bản 365. Hôm nay, blog đã tạo một video để hướng dẫn cài office 365 miễn phí.

Tải office 365

Link https://download.com.vn/microsoft-office-2013-50645

Đúng ra, blog định tải 1 file cài đặt riêng nhưng em nhận thấy website này cũng khá uy tính nên mọi người có thể tải nguồn cài đặt ở đây.

huong dan crack office 365
cách active office 365 miễn phí

Do office 365 là một phần mềm thương mại có giá bán khá chát nên anh chị cần phải crack trước khi sử dụng. Quí vị chỉ cần xem video bên dưới là có thể thực hiện từ a đến z.

Video hướng dẫn active office 365

Xem nhiều video hay tại Kênh youtube

Đoạn code trong video

@echo off
title Activate Office 365 ProPlus for FREE - MSGuides.com&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products: Office 365 ProPlus (x86-x64)&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/odt2k16
:halt
pause >nul

Lời kết

Phần hướng dẫn active office 365 này là rất đơn giản và an toàn cho máy tính. Bạn không cần lo lắng về virus bởi vì mọi người chỉ sử dụng vài dòng lệnh. Trên thực tế, chúng ta có rất nhiều cách crack offic 365 nhưng các bạn cần thận trọng với những phần mềm crack nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.