cách active win 10

Hướng dẫn cách active win 10 pro vĩnh viễn, bạn có thể sử dụng cách này để active cho các phiên bản khác dễ dàng, không sợ virus

Vì sao cần active win 10

Windows 10 là 1 phần mềm thương mại. Hiện nay, nó có giá trên 6 triệu tiền Việt Nam. Đây có thể nói là một cái giá khá chát cho người dùng máy tính thông thường. Với số tiền này, chúng ta có thể mua được một chiếc laptop cũ hoặc nữa chiếc laptop cấu hình vừa phải.

cách active win 10
cách active win 10

Nếu như các bạn làm theo hướng dẫn cách cài win 10 này, mọi người sẽ phát hiện ra dòng chữ bên gốc phải màn hình máy tính Activate Windows. Bài viết hôm nay, blog sẽ hổ trợ các bạn xóa bỏ dòng chữ này một cách rất dễ dàng.

Các cách active win 10

Chúng ta sẽ có 2 cách để active win10. Tất nhiên trừ cách mua bản quyền với giá vài triệu đồng.

Dùng phần mềm crack

Ở đây, mình chia sẻ cách crack win 10 thôi nhé. Vì máy tính có thể bị virus và mất dữ liệu quan trọng khi bạn dùng phần mềm crack. Các phần mềm này, ban có thể dễ dàng tìm thấy bằng cách search trên Google. Cách sử dụng thì vô cùng đơn giản. Thông thường, anh / chị chỉ việc nhấp đúp chuột để chạy nó là xong.

Dùng dòng lệnh cmd

huong dan active win 10
hướng dẫn active win 10

Đây chính là cách mà blog muốn chia sẻ đến các bạn đang sử dụng win 10. Anh / chị xem hướng dẫn video bên dưới nhé.

Video hướng dẫn active win 10

Dòng lệnh trong video

@echo off
title Activate Windows 10 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 10 Home&echo - Windows 10 Home N&echo - Windows 10 Home Single Language&echo - Windows 10 Home Country Specific&echo - Windows 10 Professional&echo - Windows 10 Professional N&echo - Windows 10 Education&echo - Windows 10 Education N&echo - Windows 10 Enterprise&echo - Windows 10 Enterprise N&echo - Windows 10 Enterprise LTSB&echo - Windows 10 Enterprise LTSB N&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 >nul&goto server) else wmic os | findstr /I "home" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul&goto server) else wmic os | findstr /I "education" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ >nul&goto server) else wmic os | findstr /I "10 pro" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul&goto server) else (goto notsupported)
:server
if %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS%:1688 >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.&echo.
:halt
pause >nul

Lời kết

Đây là cách active win 10 bằng dòng lệnh rất hay. Máy tính sẽ rất an toàn. Do đó, blog để xuất mọi người nên sử dụng. Bạn nên hạn chế chạy các phần mềm crack để tránh virus.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.