Facebook Archive

Tập hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng facebook cho người mới bắt đầu từ việc tạo tài khoản đến các thiết lập cơ bản đến nang cao

Tìm fb bằng sdt

Cách tìm fb qua sdt thì rất đơn giản nhưng tại sao có khi thành công và cũng có lúc …

Cách sửa tên fb

Hướng dẫn cách thay đổi tên trong facebook nhanh và những quy định sửa đổi tên hiển thị trên tài …