Tinhoc 10B Archive

Tinhoc 10B là một kí ức một thời sinh viên Đại Học Đồng Tháp . Vào năm 2010 , mình đã học khóa tin 10b tại ĐHĐT . Đấy cũng chính là quê hương của tôi .

Tạo link ảnh

Hướng dẫn cách tạo link cho hình ảnh giành cho người mới, quí vị sẽ biết cách làm và hiểu …

Cách lấy link ảnh

Hướng dẫn cách lấy link ảnh trên mạng đơn giản, bạn sẽ dễ dàng có được đường link ảnh từ …