Sociu 10b Archive

Nếu máy tính bị hư hỏng những bộ phận bên trong . Điều duy nhất , bạn có thể làm là đem ra cửa hàng để thay mới . Còn đối với những lỗi trên hệ điều hành thì quí vị sẽ dễ dàng khắc phục bằng bộ công cụ Hiren boot .